Gmina Łączna
 

Ogłoszenie

W Urzędzie Gminy (pokój za kasą) wydawane są decyzje i przyjmowane są rachunki na stypendium szkolne.

Wypłata stypendium za I-IV.2016r.

13 kwietnia br.(środa) od godz. 10.00

TYLKO

dla Wnioskodawców, którzy wcześniej przedstawią oryginały rachunków i faktur potwierdzających dokonanie zakupów, na kwotę przyznanego stypendium.

 

Mirosław Kopytek

Sekretarz Gminy

Łączna

2016-04-11
Powrót