Gmina Łączna
 

Kościół parafialny w Łącznej, par. Św. Szymona i Judy Tadeusza

Strona internetowa: parafia.laczna.pl

Kościół parafialny w Łącznej jest obiektem stosunkowo młodym, ale jest obiektem niebanalnym i godnym odwiedzenia. Obiekt wzniesiony jest na planie krzyża, zbudowano go z czerwonego piaskowca. Architektura nawiązuje do cech romańskich (rozeta, okna, portal wejściowy, surowe ciosy kamienne) i elementów gotyku (wieżyczki, zwieńczenia, przypory boczne). Nad wejściem powyżej gzymsu, u podstawy wieży, wmurowana jest duża tablica pamiątkowa z datą - 1936. Tablica zawiera w centrum płaskorzeźbę Oko Opatrzności Bożej. Fronton z wieżą centralną i dwiema wieżyczkami bocznymi jest lokalną dominantą, ale wysokie zadrzewienia otoczenia kościoła ograniczają jej oddziaływanie przestrzenne w okolicy. Kościołowi towarzyszy niewysoka wolnostojąca dzwonnica na rzucie zbliżonym do kwadratu, z czterospadowym, piramidalnym dachem pokrytym gontem. Na dziedzińcu przykościelnym stoją wysmukłe drewniane krzyże misyjne. Całość otoczona ażurowym, ozdobnym ogrodzeniem metalowym. Obok kościoła usytuowany jest drewniany budynek dawnej plebanii, na planie litery L, z obudowanym gankiem bocznym. Budynek plebanii był oznaczony jako zabytek w „Spisie zabytków województwa Kieleckiego" wydanym przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w 1981 roku, przy czym zapis dotyczył budynku murowanego. Tenże spis datował kościół na przełom XIX i XX wieku.

WYSTĘPA, par. Św. Kazimierza
26-140 Łączna, Kamionki nr 53,
tel. 041-254-82-38, wik. 041-254-82-41
liczba wiernych: 3700

Rys historyczny: Parafię erygował w 1915 r. biskup sandomierski Marian Ryx., wydzielono ją z macierzystej parafii we Wzdole. Kościół parafialny zbudowano w latach 1913-1920 z czerwonego piaskowca na planie krzyża, konsekrował go 22 IX 1921 r. bp Paweł Kubicki, sufragan sandomierski.

Księgi metrykalne: ochrzczonych, zaślubionych i zmarłych od 1915 r.
Kronika parafialna od 1913 r.

Do parafii należą: Łączna 1,5-2,5, Czerwona Góra 1-2, Gózd 2,5-4, Jaśle 3-4, Jęgrzna 2,5-3,5, Kamionki 0,5-1,5, Osełków 1,5-2,5, Ostrów 2-3, Podłazie 1-2, Podzagnańszcze 1-1,5, Stawik 2-2,5, Zagórze 3-4,5, Zaskale 1-3.

Odpust parafialny: św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza - 28.10

Msze święte:
niedziele: 8.00, 10.00, 12.00, (16.00 - nie ma w wakacje)
dni powszednie: 6.30, 7.00

Proboszcz: ks. mgr Jan Marczewski, ur. 1960 (Gołcza), wyśw. 1984, mian. 2000
Wikariusz: ks. mgr Łukasz Biś, ur. 1985 (Tomaszów Maz.), wyśw. 2011, mian. 2011

Szkoły:
Zespół Szkół w Łącznej.

Poprzedni księża proboszczowie:
ks. Aleksander Klimaszewski - 1935,
ks. Błażej Gębka - 1945-1963,
ks. Stanisław Gruszka - 1963-1967,
ks. Zygmunt Pastuszko - 1967-1973,
ks. Andrzej Boksiński - 1973-1986,
ks. Jan Bernat - 1986-1997,
ks. Witold Wojsa - 1997-2000

Księża pochodzący z parafii:
ks. Jerzy Miernik - 1969 (Kielce),
ks. Ryszard Piwowarczyk - 1987 (Kielce),
ks. Jerzy Piwowarczyk - 1990 (Kielce),
ks. Jacek Miernik - 1992 (Kielce),
ks. Andrzej Wojtasiński - 1996 (Kielce),
ks. Mirosław Besterecha - 2000 (Kielce).

Z parafii pochodzą dwie siostry zakonne oraz dwóch franciszkanów:
o. Szymon Majcherczyk OFMConv. - 2006 (Kraków)
o. Piotr Kłys - 2011 (Łódź)

Księża pochowani na miejscowym cmentarzu:
ks. Błażej Gębka - 1966.

 

26-140 Łączna, Występa nr 21a,
tel. 041-254-87-61
liczba wiernych: 1200

Rys historyczny: W 1982 r. rozpoczęto budowę drewnianej kaplicy, którą -poświęcił bp Jan Gurda 15 V 1983 r. Dnia 21 VII 1984 r. bp Stanisław Szymecki wydał dekret powołujący do istnienia ośrodek duszpasterski z uprawnieniem prowadzenia ksiąg metrykalnych. Parafia została erygowana 5 VI 1985 r. przez bpa Stanisława Szymeckiego, okręg parafialny wydzielono z macierzystej parafii w Zagnańsku oraz z parafii w Łącznej. Budowę kościoła parafialnego rozpoczęto w 1984 r., prace budowlane trwają do dziś.

Księgi metrykalne: ochrzczonych, zaślubionych i zmarłych od 1984 r.

Kronika parafialna prowadzona od powstania parafii.

Kaplice: Kaplica w Zaleziance pw. św. Maksymiliana Kolbego, budowana od 1985 r., prace budowlane trwają do dziś.

Do parafii należą: Występa, Belno 1-2, Gózd 1-2, Jęgrzna 1-2, Zalezianka 1-3.

Odpust parafialny: św. Kazimierza - 4.03

Msze święte: niedziele: 9.00, 11.15
w kaplicy: 7.00, (14.00)
dni powszednie: 18.00 (17.00)

Proboszcz: ks. Kazimierz Idzik, KHK, ur. 1944 (Miechów), wyśw. 1968, mian. 1985

Szkoły:
Szkoła Podstawowa w Zaleziance,
Szkoła Podstawowa w Goździe.

Z parafii pochodzi 1 siostra zakonna.
13-01-2015

Przegląd Kolęd i Pastorałek

W minioną niedzielę (11 stycznia 2015 roku) w parafialnym Kościele pw. Świętych Szymona i Judy Tadeusza w Łącznej odbył się już II Przegląd Kolęd i Pastorałek.


Więcej
09-05-2013


Więcej