Gmina Łączna
 
26-04-2016

AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA

Akademia Przedsiębiorczości sp. z o.o. informuje o projekcie „AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA – SZANSĄ NA LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ” skierowanym do osób bezrobotnych.


Więcej
10-03-2016

OD DOTACJI DO REALIZACJI

W ramach projektu dla uczestników bezzwrotna dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
Więcej
27-11-2014

REALIZACJA PROJEKTÓW UNIJNYCH

W mijającej kadencji 2010-2014 rozpoczęto, kontynuowano oraz zakończono wiele działań o charakterze inwestycyjnym. Większość z nich była możliwa dzięki dotacjom pozyskanym ze środków unijnych.


Więcej

Dotacje z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

W pierwszym półroczu 2014 r. Gmina Łączna złożyła wnioski o przyznanie pomocy, a następnie po pozytywnej ocenie, podpisała umowy o dofinansowanie poniższych projektów:
- Warsztaty rękodzieła artystycznego w zakresie florystyki i wicia wieńcy dożynkowych
- Imprezy kulturalne i warsztaty promujące dziedzictwo kulturowe
- Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy Łączna

Natomiast Ochotnicza Straż Pożarna w Łącznej dzięki przyznanej pomocy zorganizuje imprezę plenerową w Gminie Łączna pn. Święto Plonów 2014 r.

Środki na realizację wszystkich w/w operacji pochodzą z budżetu Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Dziania - Wokół Łysej Góry", którymi dysponuje LGD w ramach Osi 4 LEADER, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju.

2014-07-01

Piknik rodzinny z okazji jubileuszu 100-lecia Parafii

W dniu 8 marca 2013 r. w Kielcach Parafia p.w. Świętych Szymona i Judy Tadeusza w Łącznej zawarła z Samorządem Województwa Świętokrzyskiego Umowę przyznania pomocy nr 01075-6930-UM1341637/12 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007 – 2013. W ramach umowy zostanie zrealizowana operacja pn. Piknik rodzinny z okazji jubileuszu 100-lecia Parafii pw. Św. Szymona i Judy Tadeusza w Łącznej.

Środki na realizację operacji pochodzą z budżetu Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Dziania - Wokół Łysej Góry", którymi dysponuje LGD w ramach Osi 4 LEADER, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju.

2013-03-14

Umowa ULKS trybuny

W dniu 1 lutego 2013 r. w Kielcach Uczniowsko-Ludowy Klub Sportowy w Łącznej zawarł z Samorządem Województwa Świętokrzyskiego.
Umowę przyznania pomocy nr 01017-6930-UM1341666/12 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. W ramach umowy zostanie zrealizowana operacja pn. Modernizacja boiska sportowego – zakup i montaż trybun sportowych.

Środki na realizację operacji pochodzą z budżetu Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Dziania - Wokół Łysej Góry", którymi dysponuje LGD w ramach Osi 4 LEADER, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju.

2013-02-12

Strona numer: 12