Gmina Łączna
 

STOWARZYSZENIE ROZWOJU SPOŁECZNEGO ZALEZIANKAStowarzyszenie Rozwoju Społecznego „Zalezianka” zostało założone w 2011 roku,
by prowadzić Publiczną Szkołę Podstawową w Zaleziance. W środowisku lokalnym powstała inicjatywa mająca na celu umożliwienie dzieciom ze wsi Zalezianka, Jaśle i Występa uczęszczanie do placówki, która od lat funkcjonowała w regionie. Jako że małe szkoły są obciążeniem dla gmin, założenie Stowarzyszenia stało się szansą na przetrwanie Szkoły Podstawowej w Zaleziance.

Szkoła pełni wiele funkcji, nie tylko edukacyjną, ale i wychowawczą. Jest miejscem spotkań dzieci, ich rodziców i opiekunów. Spotykają się tu podczas różnych uroczystości, mamy, ojcowie, babcie i dziadkowie. Zadaniem Stowarzyszenia Rozwoju Społecznego jest zapewnienie uczniom dostępu do edukacji na wysokim poziomie, co jest realizowane ze względu na niską liczebność uczniów w klasach. Dzięki temu uczniowie i wychowankowie otrzymują od pedagogów większą uwagę, a ich praca jest zindywidualizowana i dopasowana do potrzeb uczniów. Kadra w Szkole Podstawowej w Zaleziance jest dobrze wykształcona, nauczyciele stale podnoszą kwalifikacje. Są młodzi, więc mają duży potencjał, który jest skutecznie wykorzystywany. Szkoła bierze też udział w różnych projektach finansowanych ze źródeł Unii Europejskiej, m.in. „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III”. Projekt pozwolił doposażyć szkołę oraz zorganizować zajęcia doskonalące umiejętności oraz niosące pomoc uczniom, którzy z różnych przyczyn mają trudności w osiąganiu dobrych wyników w nauce.

Stowarzyszenie Rozwoju Społecznego „Zalezianka” dba o to, by dzieci uczyły się w jak najlepszych warunkach. Pewne jest, że fakt uczęszczania do tzw. „małej szkoły” zaprocentuje w przyszłości gruntowną wiedzą i umiejętnością odnalezienia się we współczesnym świecie. Dzięki oddolnym inicjatywom, podejmowanym przez grupy społeczne uczniowie z obszarów wiejskich mogą spokojnie uczyć się we własnym, dobrze im znanym środowisku, bez potrzeby dojazdu do dalej położonych placówek.

Dane organizacji:
SRS „Zalezianka”
Zalezianka 49 a
26-140 Łączna
 
Dane szkoły:
Szkoła Podstawowa im. M. Kowalskiego
Zalezianka 49 a
26-140 Łączna
Tel. 41/ 254-92-00