Gmina Łączna
 
17-09-2015

Aktualności z życia TPD

Dnia 7 września 2015r. w trakcie akademii z okazji Święta Szkoły w Zespole Szkół w Łącznej odbyło się uroczyste wręczenie odznaczeń działaczom Gminnego Oddziału Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Łącznej.


Więcej

Informacje ogólne
    Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (TPD) jest ogólnopolskim pozarządowym stowarzyszeniem  pożytku publicznego zrzeszające osoby fizyczne i prawne działające na rzecz i dla dobra dzieci oraz ich rodzin. Ruch ten na ziemiach polskich ma już ponad 100-letnią tradycję, ale w obecnym kształcie i strukturach działa od 1949r. Posiada własne logo. Działa w oparciu o statut.

TPD w Łącznej

     Działalność TPD u nas datuje się od 1972r., w tym bowiem roku zostało utworzone koło zrzeszające rodziców i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Łącznej. Jego twórcą był wspaniały pedagog – dyrektor szkoły śp. Stanisław Kończak.

   Oddział Gminny TPD w Łącznej został powołany na mocy uchwały podjętej przez grupę założycieli dnia 21 lutego 2003r. Obecnie zrzesza 104 członków zwyczajnych w wieku od 16 – 96 lat. Pracę swą opiera na działalności 3 kół. Oto ich wykaz i liczba członków:
1. Szkolne Koło przy Zespole Placówek Oświatowych w Goździe – 11 nauczycieli.
2. Szkolne Koło przy Zespole Szkół w Łącznej – 27 nauczycieli.
3. Koło złożone z pracowników Urzędu Gminy, GOPS – u, NZOZ, radnych, nauczycieli pracujących w Skarżysku, emerytowanych nauczycieli oraz zwykłych mieszkańców gminy – 66 osób.

Wszyscy członkowie zwyczajni opłacają składki w wysokości 1zł miesięcznie (12zł rocznie). Jesteśmy jednostką terenową Świętokrzyskiego Oddziału Regionalnego w Kielcach, stąd posługujemy się ich regonem 260456365. Posiadamy własny NIP: 663-17-34-051 i własne konto w Banku Spółdzielczym Suchedniowie Oddział w Łącznej: 53 8520 0007 2003 0038 2223 0001
Współpracujemy z miejscowymi instytucjami i urzędami: z samorządem lokalnym,
z GOPS –em, z kościołem, ze szkołami, a także z Caritasem i Polską Fundacją Pomocy Dzieciom „Maciuś” z Gdyni. Pracujemy tylko i wyłącznie społecznie.

                 Skład osobowy obecnego Zarządu Oddziału.
                                Prezydium Zarządu:

1. Ligowski Krzysztof – prezes (lekarz – dyrektor NZOZ)
2. Dulęba Wanda – wiceprezes – nauczyciel Zespołu Szkół w Łącznej
3. Góźdź Jolanta – wiceprezes  – nauczyciel Zespołu Szkół w Łącznej
4. Smulczyńska Monika – skarbnik (księgowa NZOZ)
5 Chrzęszczyk Zofia – sekretarz (emerytowany nauczyciel)
6. Smulczyński Rafał – członek Prezydium (nauczyciel Zespołu Placówek Oświatowych
w Goździe).
7. Chrzęszczyk Andrzej – członek Zarządu (przedstawiciel mieszkańców)

8. Domagała Iwona – członek Zarządu (nauczyciel Zespołu Szkół w Łącznej)
9. Januchta Jacek – członek Zarządu (przedstawiciel radnych)
10. Kubińska Klaudia – członek Zarządu (pracownik GOPS-u)
11. Ledwójcik Anna – członek Zarządu (nauczyciel Zespołu Szkół w Łącznej)
12. Michta Ilona – członek Zarządu (nauczyciel Zespołu Szkół w Łącznej)
13. Pawelec Małgorzata – członek Zarządu (nauczyciel Zespołu Szkół w Łącznej)

                                    Komisja Rewizyjna:
1. Krzyk Barbara – przewodnicząca
2. Chudzik Anna – członek
3. Osman Marta – członek
Członkiem Komisji Rewizyjnej Świętokrzyskiego Oddziału Regionalnego w Kielcach jest
p. Bernardyna Wasińska – kierownik miejscowego GOPS – u .
 

Nasze konkretne i najważniejsze działania:

1.Organizacja bezpłatnych półkolonii dla tych uczniów (pochodzących z rodzin o niskich dochodach ), którzy nie mają żadnych szans na wakacyjny wypoczynek poza miejscem swojego zamieszkania. Dzieci te pod okiem wychowawców nie tylko uczestniczą w różnego rodzaju zabawach, grach świetlicowych i zajęciach sportowych, ale i otrzymują codziennie
2 pełnowartościowe posiłki, tj. śniadanie i obiad.
Z tej formy wypoczynku skorzystało do tej pory 792 dzieci.
2. Organizujemy jedną lub dwie całodzienne wycieczki autokarowe podczas każdego turnusu półkolonii. Od roku 2003 – 2012 było ich 18, między innymi do Chęcin, Jaskini „Raj”, Oblęgorka, Kałkowa, Pińczowa, Sobkowa, Kurozwęk, Szydłowa, Sandomierza i Krakowa. Cztery z nich całkowicie sfinansował prezes Oddziału – dyr. NZOZ. Z pomocą przy ich organizacji , w tym także finansową, przychodzi nam również p. Bogusława Krawczyńska – radna powiatu.
3. Udzielamy pomocy finansowej rodzinom wychowującym chore dzieci i będącym w bardzo trudnej sytuacji materialnej.
4. Zaopatrujemy dzieci w wyprawki szkolne.
5. Zbieramy używaną odzież i przekazujemy ją potrzebującym.
6. Obdarowujemy dzieci z najuboższych rodzin paczkami (słodycze i owoce). Do tej pory przygotowaliśmy ich 486 za kwotę ponad 25 tys. zł, z czego 87 paczek ufundował sam prezes.

Środki na działalność statutową pozyskujemy z następujących źródeł:
1. Ze składek członków zwyczajnych (12 zł. rocznie)
2. Z dobrowolnych wpłat członków wspierających
3. Z dotacji otrzymywanych z Urzędu Gminy w Łącznej na organizację półkolonii
4. Z organizowanych przez nas corocznie kwest przy kościele parafialnym w Łącznej. Było ich już 10. Kwoty, jakie zbieramy do puszek kwestarskich, są z roku na rok coraz wyższe
i kształtują się od 1061,07zł w roku 2003 do 1682,60zł w 2012r. W sumie z tego tytułu wzbogaciliśmy konto TPD o 14 059, 46zł.
5. Od Polskiej Fundacji Pomocy Dzieciom „Maciuś” z Gdyni. Zaznaczyć trzeba, że są to środki celowe i można je wydać tylko i wyłącznie na przygotowywanie posiłków na półkolonie. Do tej pory z „Maciusia” dostaliśmy 7300zł.
6. Z 1% należnego podatku od osób fizycznych. Z tego tytułu otrzymujemy coraz to wyższe kwoty dzięki temu, że zaufali nam nasi mieszkańcy, którzy ten 1% przekazują na rzecz TPD od 2008r.
W roku 2008 była to kwota 869,55zł
        w 2009 – 1562,40 zł
        w 2010 – 3745,98zł
        w 2011 – 4082,49zł
        w 2012 – 5025,33zł
         Razem 15.285,75zł
    W tym miejscu należy jesze dopowiedzieć, że w trakcie trwania każdej półkolonii otrzymujemy również darowizny w postaci artykułów spożywczych. I tak dzięki staraniom
 p. Jerzego Wydrycha ( byłego prezesa, ofiarnego darczyńcy i nadal bardzo aktywnego działacza TPD) przez 9 lat na pieczywo zwykłe (chleb i bułki)  oraz pieczywo cukiernicze nie wydaliśmy ani jednej złotówki. Podobnie jak z mięsem i wędlinami drobiowymi. Te od początku , czyli od 2003r. aż do dziś otrzymujemy darmo od braci Zbigniewa i Piotra Piwowarczyków z Zagórza. Także firma „DODONI”, przez 7 lat przychodziła nam z pomocą, ofiarując napoje owocowe.
 

      Na koniec gorący apel do wszystkich dorosłych mieszkańców naszej gminy, czyli do osób pracujących, emerytów i rencistów.
Zjednoczmy się w działaniu dla dobra dzieci gminy Łączna!
Sprawmy, by 1% podatku, jaki już odprowadziliśmy do Urzędu Skarbowego, wrócił do nas, czyli do TPD!

        W pełni pozwala nam na to prawo, a my z uporem maniaka nie chcemy z niego korzystać. Tak niewiele przecież trzeba uczynić, by te pieniądze zostały w naszej gminie, zamiast wzbogacać fiskusa, czyli Warszawę. Jesteśmy pewni, że gdyby wszyscy włączyli się do tej akcji, to konto TPD wzbogaciłoby się nie o 5 tysięcy jak w roku 2012, ale o 50 tys. złotych. Jakże szkoda tych pieniędzy, które gdzieś tam „u góry giną”!
Dla tych samodzielnie wypełniających PIT-y podajemy, co należy w odpowiednich miejscach wpisać.
NR KRS: 0000114345
Cel szczegółowy1%: TPD Łączna
Jeśli ktoś nie potrafi sobie sam poradzić z wypełnieniem PIT-u, prosimy zwrócić się o pomoc bądź to do nauczyciela, bądź do swojego radnego lub kogoś z Zarządu, a my dokonamy reszty.
                         Za zrozumienie i pomoc w realizacji zadań statutowych serdecznie
                                                            podziękowania składa
                                            Zarząd Oddziału Gminnego TPD w Łącznej