Gmina Łączna
 

Skład Rady Gminy w Łącznej w latach 2014-2018

Przewodnicząca Rady Gminy Łączna:

Monika Pająk

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Łączna:

Andrzej Wisowaty

I. Komisja Rewizyjna - 4 radnych

 1. Januchta Jacek - przewodniczący
 2. Kałuziński Paweł
 3. Osman Artur
 4. Siewierska Marta

II. Komisja Planowania i Budżetu - 9 radnych

 1. Litwiński Sławomir - przewodniczący
 2. Barański Ireneusz
 3. Borowiec Czesław
 4. Chaba Edward
 5. Czerwiński Tomasz
 6. Kałuziński Paweł
 7. Odrzywolska Malwina
 8. Pająk Monika
 9. Siewierska Marta

III. Komisja Gospodarcza - 8 radnych

 1. Nyga Mirosław - przewodniczący
 2. Barański Ireneusz
 3. Chaba Edward
 4. Czerwiński Tomasz
 5. Osman Artur
 6. Śliwa Jacek
 7. Wisowaty Andrzej
 8. Żaczek Jolanta

IV. Komisja Społeczna - 9 radnych

 1. Żaczek Jolanta - przewodniczący
 2. Borowiec Czesław
 3. Januchta Jacek
 4. Litwiński Sławomir
 5. Nyga Mirosław
 6. Odrzywolska Malwina
 7. Pająk Monika
 8. Śliwa Jacek
 9. Wisowaty Andrzej

Pierwsze posiedzenie Rady Gminy Łączna odbyło się 1 grudnia 2014r.

Zobacz artykuł